Centralizacja rozliczeń podatku VAT

Proponujemy Państwu usługę doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT oraz wdrożenie mechanizmów częściowego odliczenia podatku VAT na podstawie pre-współczynnika od 1 stycznia 2017. Konieczność centralizacji podatku VAT w  jednostkach samorządu terytorialnego jest następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sygn.. nr C-276/14 z dnia 29 września 2015r. a także uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn.. I FPS 4/15 z dnia 26 października 2015r. Z dniem 1 stycznia 2017r. wszystkie jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do dokonania centralizacji rozliczeń podatku VAT.

W ramach usługi proponujemy Państwu:

 

1. Identyfikacja czynności dokonywanych przez gminę i jej jednostki organizacyjne pod kątem rozliczeń podatku VAT;

2. Weryfikacja prawidłowości wystawiania FV, not obciążeniowych oraz poprawności stosowania kas fiskalnych;

3. Ustalenie zasad kalkulacji pre-współczynników i współczynnika wg obowiązujących wytycznych Ministra Finansów dla gminy i każdej jej jednostki organizacyjnej;

4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji (zarządzeń, procedur, instrukcji, regulaminów) regulującej sposób centralizacji podatku VAT przez gminę i jej jednostki organizacyjne;

5. Dokonanie niezbędnych rejestracji i wyrejestrowania jednostek z systemu VAT;

6. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy i jej jednostek organizacyjnych biorących udział w czynnościach podlegającym podatku VAT (np. sprzedaż, wystawianie FV, zawieranie umów) oraz zajmujących się rozliczeniem podatku VAT;

7. Nadzór nad wdrożeniem nowego sposobu rozliczeń, w tym wsparcie w zakresie kontaktów z Urzędem Skarbowym;

8. Nadzór i wsparcie w realizacji rozliczeń podatku VAT w pierwszym okresie obowiązywania nowego systemu.